Ebeveyn koçluğu sertifika programı

Etkili Telefon Becerileri Eğitimi. Etkili İletişim Becerileri Eğitimi.

Kurumsal Zaman Yönetimi Eğitimi. Yönetici Asistanlığı Eğitimi. Stratejik Planlama ve Yönetimi Eğitimi. Şirket İçi Koçluk Eğitimi. Etkili İletişim Eğitimi. Transaksiyonel Analiz Eğitimi. Karakterler — Mizaç Eğitimi.

Kariyer Planlama Eğitimi. Kişisel Gelişim Eğitimi. Daha Fazla. Profesyonel Koçlukla Değişime Hazır mısınız? Koçluğu pratikte deneyimlemek isteyenler ve Profesyonel Koçlar için Workshoplar. Öğrenci Koçluğu Eğitimi Nisan 17 Ocak İlişkiler Koçluğu Eğitimi Nisan 17 Ocak Eğitim Talep Formu. Talebim pick one! Talebim Marmara Üni. Koçluk Seansları Diğer.

Aile ve Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

Copyright © FA Koç Akademi. Tüm hakları saklıdır.


  • casus bilgisayar 007 full yapma!
  • Ebeveyn ve Aile Koçluğu Sertifika Programı?
  • iphone twitter takip etmeyenleri bulma?
  • Mindfulness ve Ebeveyn ve Aile Koçluğu Eğitimi Sertifika Programı?

Web Tasarım. Yalnızca anne babalarla çalışmak istemeniz, bu program için uygun niteliklere sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunun iki nedeni var. Birincisi, adayların daha önceki eğitimlerinde ve profesyonel hayatlarında, anne babalarla çalışma hevesini ve kapasitesini göstermiş olmaları gerekiyor. Uzmanlara, anne babalara yardım edecek temel bilgileri vermekle yetinmek istemiyoruz. Uzmanları daha çok ailelerin hayatında dönüştürücü olmak üzere eğitiyoruz. Bu nedenle zaten ailelere destek olacak temel ve uygulamalı bilgiye sahip deneyimli uzmanlar istiyoruz. İkincisi, senin de bildiğin gibi PCI, yüksek lisans düzeyinde, titiz bir çalışma gerektiren bir program.

Ve mümkün olduğunca, bu programa katılan adayların programı başarıyla tamamlayabilecek ve başarılı bir ebeveyn koçluğu kariyeri sürdürebilecek kişiler olmalarını istiyoruz. Eğitim sürecinde senin ve diğer eğitmenlerin desteğine minnettarım. Ayrıca beni çarpan şeylerden biri de, dönüşüm sürecinin katalizörleri olduğumuzu anlamamızın üstünde bu kadar durulmasıydı. Biz koçuz, aynı zamanda da katalizörüz. Modelimizin özünü oluşturan fikir bu, Arlene. Tabii ki anne babaların ebeveynlik sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı oluyoruz. Bize endişelerle ve kaygılarla geliyorlar.

Biz de onların kendileri ve çocukları için geçerli olabilecek özel çözümler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Ve bunu en iyi, pozitif bir değişim sürecinde, onlara rehberlik ederek yapıyoruz.

https://ileriegitim.com/wp-content/uploads/2018/02/ileri-egitim-banner-logo.png

Modelimizde koçluğun yeri, bilgilendirmeden çok daha kapsamlı. Anne babalara, kendilerine uygun bir değişim sürecinde koçluk yapıyoruz. Böylece, edindikleri bilgiyi günlük hayatlarında gerçekten uygulayabiliyorlar. Anne babalar bizden ayrılırken gerçekten değişmiş oluyorlar. Koç olarak bunu başarabilmek için bizim de kendi içimizde bir paradigma değişikliği gerçekleştirmemiz gerekir. Bizim bu dönüşüm sürecindeki rolümüz, eğitimciliğin ya da mentörlüğün ötesinde. Bir yıllık bir programda öğrenciler, bu yeni paradigmayı içselleştiriyorlar.

PCI programı bir yıllık bir program olduğu için, programa başlarken hiç beklemediğim zengin ve anlamlı deneyimler yaşadım. Etkili ve sürdürülebilir bir değişim sürecini oluşturan bileşenlerin neler olduğu konusunda kapsamlı bir araştırma yaptım ve saptadığım bileşenleri bu eğitime yerleştirdim. Eğitim yılı boyunca öğrencilerin, derinden bir dönüşüm yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hissetmelerini istiyorum.

Böylece bu deneyimi, ebeveyn koçu olarak çalışmaya başlamadan önce, PCI yolculukları sırasında, kendileri yaşamış oluyorlar. Bir çok öğrenci ve PCI mezununun bir dönüşüm yaşadığını — program sırasında anlamlı bir şekilde değiştiğine ifade etmesi, beni çok memnun ediyor. Doğruyu söylemeliyiz Arlene, PCI eğitiminin bu kadar olumlu karşılandığını görmek beni hep biraz şaşırtıyor.

En cüretkar hayallerimden bile daha tatmin edici bir durum bu. Dürüstlük gelişimimizi hiç bir zaman engellemez — aslında tam tersine. Sahici ve kendime karşı dürüst olmak benim için en önemli şeylerden biri. Bu ilke, PCI programında ve bize katılanlarda da yansımasını buluyor. Bu, hayalimin ikinci bölümüydü — birbiriyle benzer görüşlere sahip, birbirlerinin ve her yerdeki ebeveynlerin iyiliği için birbirlerini destekleyen ve birlikte çalışan ebeveyn koçlarından oluşan bir topluluk yaratmak.

Yaşar Üniversitesi – Aile ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı – YÜSEM

Hayalimi yaşıyorum Arlene! PCI Koçları Ağı gittikçe büyüyen, hayat dolu, küresel bir topluluk. Evet kısaca öyle.

Ebeveyn ve Aile Koçluğu Sertifika Programı

Parent Coach Certification® Eğitim Programımız, ailelerle çalışan uzmanlara isterlerse becerilerini ve referanslarını geliştirebilecekleri yeni bir kariyer sunuyor. Sayısı gittikçe artan PCI koçları, farklı görüşler ve yeni bakış açıları getiriyor. Yıllık konferanslarımızın yanısıra, devam eden eğitim fırsatları ve bölgesel toplantılar, PCI koçlarının temas halinde olmalarını ve sertifikalarını güncel tutmalarını sağlayan yöntemlerden bazıları.

Evet, PCI topluluğunun bir parçası olan vicdanlı kişiler aynı zamanda sinerjik bir hareket oluşturuyorlar. Ortak bir vizyon çevresinde birleşip kendi çevremiz üzerinde etkili olmak. Bu benim için son derece rahatlatıcı ve ilham verici bir düşünce! Herkes için fırsatların arttığı bir büyüme. Daha fazla PCI koçunun çalışması ve içinde yaşadığı topluluğun lideri olması. Mezunlarımız, ailelere destek arenasında dönüştürücü prensip ve uygulamaların öncülüğünü yapacak benzersiz bir donanıma sahipler.


  • telefon görüşme ses kayıt programı;
  • whatsapp konum izleme.
  • telefonda casus program bulma.
  • Aile ve Ebeveyn Koçluğu Sertifika Programı – İleri Eğitim;
  • Eğitim Koçluğu (Öğrenci-Aile Koçluğu )Sertifika Programı (Hafta içi).
  • coğrafi konum yer bulma.

Ve her şeyden önemlisi, tüm dünyada gittikçe daha çok sayıda ebeveynin, PCI koçlarının sunduğu koçluğun muhteşem, hayatı zenginleştirici deneyimini yaşadığını görüyorum! Testimonials Contact info pcicoach. Become a PCI Coach. I found the PCI course to be well researched and put together. I learned so much through the course, the reading materials and the interactions that I had with PCI instructors. It has been an incredibly enriching experience completing this course.

admin